1. Công ty TNHH TM và KT PCCC AN LỘC PHÁT được thành lập bởi một tập thể kỹ sư chuyên ngành Nhiệt máy lạnh, Điện kỹ thuật, Điện tử viễn thông, Cơ khí và Đội ngũ công nhân kỹ thuật trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đã có thời gian công tác thâm niên trên 10 năm, đã từng kiêm qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý, đội trưởng công trình, trưởng bộ phận thiết kế dự toán và tư vấn kỹ thuật các vấn đề xung quanh lĩnh vực xây lắp công trình Cơ Điện Lạnh và PCCC ở các công trình hàng đầu tại Việt Nam.
  2. Công ty chúng tôi được thành lập vì mục tiêu tạo ra một tập thể lao động đoàn kết thống nhất, chung niềmsay mê công việc, chung hoài bão muốn được khẳng định bản thân và mong muốn được cống hiến ítnhiều cho tập thể, cho xã hội. Cùng với sự phát triển của công ty lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến các hoạt động xã hội đoàn thể như quan tâm tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất,chế độ đãi ngộ xứng đáng với trình độ năng lực nhằm tạo ra tập thể đồng đều hơn nữa trong kinh doanh và tạo môi trường tốt nhất để mọi cán bộ nhân viên của công ty PCCC AN LỘC PHÁT cùng phát triển, đặc biệt các kỹ sư trẻ có chuyên môn, có năng lực phát triển mọi mặt.